Kugleventiler

Hos ProMetal hvor man arbejder med ventiler, så er det helt naturligt at sondre imellem full bore og reduced bore når man taler om kugleventiler – og umiddelbart er det ganske nemt at forstå forskellen – men når man graver ned I dette emne, så kommer der alligevel lidt overraskelser op til overfladen.

Hos ProMetal hvor man arbejder med ventiler, så er det helt naturligt at sondre imellem full bore og reduced bore når man taler om kugleventiler – og umiddelbart er det ganske nemt at forstå forskellen – men når man graver ned I dette emne, så kommer der alligevel lidt overraskelser op til overfladen.

En full bore kugleventil er som ordet siger det ” full bore” og dens huldiameter (ID) er således det samme som den indvendige rørdiameter ved indløb og udløb af ventilen. Dette betyder at der ikke er noget tryktab over ventilen, og at den kan ”grises” – rensens med en såkaldt gris som køres igennem, og således ikke bremses i røret af en ID som er mindre når den når til ventilen.

En reduced bore kugleventil er som ordet siger det med en reduceret bore – altså en ID i ventilens midte som er mindre end ID på røret, og mindre end ventilens indgangs og udgangshul. Ventilen vil således optræde som en forhindring for gennemstrømning af røret og der er så et tryktab over ventilen.  En sådan reduced bore kugleventil kan ikke grises.

MEN – og her kommer det interessante – det er åbenbart ikke alle producenter som tolker det så firkantet. Vi har bl.a. stødt på en definition på nettet hvor de skriver;

Generally speaking, when the inner diameter of the valve ball is less than or equal to 85% of the inner diameter of the ball valve port, it is called reduced bore ball valve, and when the inner diameter of the ball valve is greater than 95% of the inner diameter of the ball valve port, it is called full bore ball valve.

Det viser sig at hvis man ønsker en ”ægte” full bore ventil – som har 100% bore og ikke kun 95% så skal man specificere at den skal laves i henhold til en specifikation så som API6D eller ISO 14313 – for i disse standarder specificeres ventilens bore helt præcist og er identisk med rørdiameteren på den tilsvarende rørstørrelse. Ved mindre ventiler bruges også EEMUA 182, som igen henviser til ISO 17292 (API608) omkring hulstørrelsen. Det skal dog lige bemærkes at man kun kan bruge API 608 op til trykklasse 600#, og selv om det er den samme organisation som udgiver API6D, så er der ganske små afvigelser på hul dimensionerne.

reduced bore kugleventil

Når man bestiller en reduced bore kugleventil – så kan man i værste tilfælde opleve at den er reduceret urimeligt meget –  10 x 6” – hvor ventilens indløb er 10” men hvor selve gennemstrømningsarealet kun er 6” – Hvis man bestiller i henhold til API6D så er der helt bestemte regler for hvor meget den må reduceres. I tilfældet med 10”ventilen så hedder en 10” reduced bore kugleventil 10”x8”.

Full bore kugleventiler bruges ikke kun hvor der er krav om at røret skal kunne grises. De bruges også typisk ved komplicerede eller svære applikationer eller hvor mediet har en lav viskositet, og man således har et behov for ikke at møde modstand i røret for at få mediet til at flyde igennem.

Ligeledes kan man med fordel bruge en reduced bore kugleventil hvis mediet i rørledningen er gas eller vand, eller hvis man har en ikke krævende applikation. Dette fordi at en reduced bore ventil er vægtmæssigt ca. 30% lettere end en full bore ventil. Hvis man har tryk ”nok” i sin proces, så betyder det ikke noget at have et tryktab over ventilen. Et tryktab kan være på op til ca. 20%. Dog skal man tænke på at hvis man har en pumpe som skaber trykket, så vil man måske kunne optimere på sin proces ved at reducere pumpetrykket og benytte full bore ventiler frem for reduced bore ventiler.

Fordele og Ulemper

Som nævnt er en reduced bore kugleventil ca. 30% lettere, og fylder mindre, og ved størrelser over ca. 4” også billigere. Den er også lettere at operere dette betyder at hvis ventilen er af en størrelse hvor der er behov for at bruge et gear eller en aktuator, så er disse dele også ofte mindre og billigere ved reduced bore end ved full bore   (er det rigtigt ????) Hertil vil jeg dog gerne tilføje at der ingen regler er uden undtagelser; vi har også leverandører hvor prisen på deres full bore design er billigere end deres reduced bore design ( i de lidt større størrelser) af den simple årsag at de sælger flere full bore ventiler og derfor har disse dele på lager frem for dele til reduced bore.

Full bore ventiler bruges hvor der er behov for mulig afspærring men hvor man ikke ønsker en reduktion af flowet f.eks. i systemer hvor man har en pumpe til at opbygge trykket i rørledningen. I rørledninger hvor der er mixet flow og partikler foretrækker man også at bruge full bore ventiler for at sikre at der ikke sker aflejringer, som yderligere vil reducere flowet i ledningen.

Man hører argumentationer for at bruge reduced bore kugleventiler som henviser til eksperimentelle test der viser at så længe at hul diameteren er mellem 80 og 100% af rørdiameteren så vil man ikke mærke et signifikant tryktab over ventilen – dette er sådan set korrekt – men her tager man ikke slidtage med i overvejelserne – der vil være mere slidtage (erosion of the pipeline ??) på grund af den turbulens som skabes, ved brug af en reduced bore ventil frem for en full bore ventil.

Så der er set med ingeniørøjne både fordele og ulemper ved at vælge den ene frem for den anden. Ser man på det med en indkøbers øjne så skal man huske på at ventilens værdi beregnes som prisen fordelt på levetiden. Prisen er så både den faktiske pris samt prisen på drift, vedligehold og omkostningen ved at skifte ventilen. Man bør ikke benytte begrebet full bore/ reduced bore når man omtaler sædeventiler

(Image source: © AS-Schneider)

(Image source: © AS-Schneider)

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods