EN CASE OM DEN GRØNNE UDFORDRING – PYROLYSE

Udviklingen inden for grønne energier har også ramt ProMetal, hvilket ses i udviklingen af virksomheder der kontakter ProMetal for at få rådgivning og indkøbe ventiler til pyrolyseanlæg. Fordelen ved pyrolyseteknologien er at forskellige materialer som fx plastik-, bioaffald og gamle dæk kan genanvendes i forskellige fraktioner, som f.eks. olie, gas og stål.

Pyrolyseteknologien stiller store krav til ventilen, især i forhold til de høje driftstemperaturer som de kan blive udsat for. Hos ProMetal har vi arbejdet med ventiler der er velegnet til pyrolyseanlæg, både ventiler der opererer under 500°C og ventiler som opererer op til 1000°C. Vi har erfaring med at finde det rigtige materiale til din ventil, og kan levere ventiler i mange forskellige størrelser og ståltyper herunder inconel til de mest krævende situationer.

Herunder ses en DN50 reguleringsventil med trinløs regulering, som vi har leveret til et pyrolyseanlæg.

ProMetal - Reguleringsventil

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods