AKTUATORER TIL VENTILER

ProMetal A/S er leveringsdygtige i både pneumatiske, elektriske, elektrohydrauliske og hydrauliske aktuatorer til ventiler.

En aktuator er en form for motor, der monteres på selve ventilen, for at give mere kraft til at drive ventilen og bringe den til den ønskede position. Måden at betjene en ventil på har altid været en væsentlig del af selve ventilen. Gennem de sidste mange år har behovet for automatisering af ventiler været stigende. Samtidig er det fuldt computerstyrede procesanlæg blevet udviklet, hvilket har gjort aktuatoren til en integreret del af automatisk betjente ventiler.

Der kan være forskellige årsager til, at man vælger at udstyre en ventil med en aktuator. Det kan være for at opnå større sikkerhed og en pålidelig drift, for at kunne kontrollere processen eller fordi der er et krav om nødstop og fejlsikring. Det kan også være fordi ventilen er utilgængelig eller fjernt placeret, eller fordi der er et behov for større kraft til at betjene ventilen.

Hydrauliske, pneumatiske eller elektriske aktuatorer?

En hydraulisk ventilaktuator konverterer et væsketryk til en lineær eller roterende bevægelse, der således kan generere strøm til at drive ventilerne. Det er den slags aktuator man blandt andet kan finde på atomkraftværker og dæmninger, hvor store mængder vand er med til at skabe elektricitet.

En pneumatisk ventilaktuator anvender derimod trykket fra luft eller gas til at danne en roterende eller lineær bevægelse, der kan regulere ventilen.

En elektrisk ventilaktuator bruger strøm til at skabe og regulere det ønskede flow.

De pneumatiske aktuatorer fås i 3 designs:

  • Piston
  • Diagrahm
  • Stepping

De hydrauliske aktuatorer fås som:

  • Ringmain or self contained
  • Conventional or solar powered
  • Linear or semi rotary

Er I i tvivl om, hvilken aktuator I har brug for til jeres applikation, eller ønsker du yderligere informationer om de forskellige typer? Kontakt ProMetal, så vi sammen kan finde den rigtige ventilaktuator til jer.

Læs mere om vores forskellige ventiler her:

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods