SKYDEVENTILER

ProMetal leverer skydeventiler fra ½” (DN25) og opefter i mange forskellige designs.

Skydeventiler er designet til afspærring og er derfor enten helt lukkede eller helt åbne. Der findes dog enkelte varianter af designs – f.eks. ”V port seat”, som bruges til mindre reguleringsopgaver, hvor der ikke er krav om stor nøjagtighed. En skydeventil anvendes ofte når det er nødvendigt med et minimalt tryktab og fuldt gennemløb.

Betjeningen af skydeventilen sker ved hjælp af en gevindskåret spindel, som, når denne betjenes, får skyderen til at bevæge sig opad eller nedad på spindlen. Denne proces gør at skydeventilen også kaldes for en ”multi-turn ventil”. Når spindlen roteres i urets retning, lukkes ventilen. Dette kaldes CTC. Omvendt kaldes det CTO, når ventilen åbner ved at spindlen roteres mod urets retning.

På billedet ses en blå MSA skydeventil  Ventilerne kan benyttes til alle slags applikationer både i installationer over jord og i nedgravede installationer. Skal den anvendes i en installation under jorden er det afgørende at finde den rigtige ventil, da de i modsat fald vil resultere i høje udskiftningsomkostninger.

Skydeventilerne har den ulempe at de optager forholdsvis meget plads i højden, men den fordel at de har forholdsvis lidt tryktab over ventilen når den er åben. Samtidig har de den fordel at de er ”bi-directional”, altså kan flowe i begge retninger.

Her ses en blå MSA skydeventil

Skydeventiler er også forholdsvis langsomme til at åbne, og ved større ventilstørrelser kræver de oftest en aktuator. Det er også det ventildesign som er sværest at reparere og vedligeholde imens de sidder i rørsystemet. Det kan dog lade sig gøre, og Weir Services i England har specialiseret sig i at udskifte sæder på større indsvejsede skydeventiler.

Design:

  • Parallel skydeventil, primært til damp
  • Uni-flow parallel skydeventil, primært til drænfunktioner
  • Through conduit gate valve, skydeventil ofte brugt offshore til “pigging” (ventiler der kan udsættes for skidt)
  • Wedge type gate valve (solid, hollow, slapp gate, split and flexible wedge gate)
  • Non-rising stem / rising stem gate valves

Er I stadig i tvivl om, hvilken skydeventil I skal anvende til jeres applikation? Kontakt ProMetal for yderligere information og hjælp til skydeventiler.

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods