SIKKERHEDSVENTILER

ProMetal A/S forhandler en del forskelligt udstyr til tryksikring – såsom sikkerhedsventiler og sprængplader – til beskyttelse af rør, kedler og beholdere mod overtryk. En sikkerhedsventil er med til at sikre, der ikke sker skader på anlægget som følge af for højt tryk.

Der findes flere forskellige former for sikkerhedsventiler – mest kendt er opdelingen mellem fjederstyrede og pilotstyrede. Disse grupper kan igen opdeles i forskellige designs til forskellige applikationer og medier. En fjederstyret ventil er ofte den mest anvendte type, da det er den enkleste, og den kan anvendes til de fleste applikationer. Oftest vælges der dog mellem pilotstyrede og fjederstyrede designs efter hvad man har tradition for.

En af fordelene ved en sikkerhedsventil er, at ventilen udelukkende er mekanisk, og derfor ikke vil svigte ved en eventuel strømafbrydelse. Vores sikkerhedsventiler fås med diverse klassifikationsstandarder: DIN, EN, ANSI samt ASME I og ASME VIII.

Billedet viser en pink pilotstyret sikkerhedsventil

Sikkerhedsventilerne er anvendelige inden for flere forskellige områder. Typisk anvendes de til tankbeskyttelse og trykudligning, samt til kompressible (luft, gas, damp) eller inkompressible (væsker) medier.

Forskellen på pilotstyrede og fjederstyrede sikkerhedsventiler

Pilotstyrede sikkerhedsventiler er kendetegnet ved at åbne modulerende i en glidende bevægelse, så overtrykket langsomt lukkes ud. I modsætnign hertil åbner fjederstyrede sikkerhedsventiler brat og lukker hele overtrykket ud på én gang. Den tekniske begrundelse for at vælge en pilotstyret sikkerhedsventil frem for en fjederstyret sikkerhedsventil er ønsket om en mere præcis kontrol. Man vælger således ofte en pilotstyret sikkerhedsventil, hvis driftstryk og indstillingstryk ligger forholdsvist tæt.

Fælles for alle sikkerhedsventiler er, at ventilen åbner op ved det definerede setpunkt. Ligeledes vil de ofte være udført i et materiale, som er resistent over for det medie, ventilen er i berøring med.

Sprængplader fås i forskellige materialer til diverse tryk og diverse medier, med og uden holder.

Hos ProMetal tager vi hånd omkring dit behov. Jo mere kendskab vi har til applikationen jo bedre en teknisk løsning kan vi tilbyde dig.

Vi er agent for Weir.

Læs mere om Sarasin-RSBD pilot- og fjederstyrede sikkerhedsventiler her.

Kontakt ProMetal A/S, hvis I ønsker hjælp til, hvilken sikkerhedsventil, I har brug for.

Billedet viser en blå pilotstyret sikkerhedsventil

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods