LÅSESYSTEMER TIL VENTILER

Betjening af ventiler i forkert rækkefølge kan være forbundet med store sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser. En lavpraktisk måde at forsøge at forhindre fejlbetjening af ventiler er med en kæde og hængelås. Dette er dog ikke nogen sikring mod den menneskelige faktor – når manglende overblik, forståelse eller kommunikation gør, at en ventil bliver betjent før det er forsvarligt.

Med et ventillåsesystem introducerer man en mekanisk logik i betjeningen af ventilerne i et system. Man sikrer sekvensen af ventilerne som åbnes og lukkes, og det gør at man kan styre rækkefølgen hvormed de kan åbnes og lukkes i. Dette kan være essentielt ved procesanlæg, hvor der er stor risiko forbundet med at betjene ventilerne i en utilsigtet rækkefølge.

“Interlocking”, eller ventillåsning, foregår ved hjælp af et nøglesystem, og skræddersyes til det specifikke system. Derved elimineres risikoen for menneskelige fejl.

Systemerne fås både som lineær og non-lineær. Et lineært system opererer ventil A, B og så C, og kan ligeledes opereres baglæns når man f.eks. lukket system C først, så B og til sidst A. Et non-lineært system tillader at man ændrer på sekvensen enten i opstarts- eller nedlukningsfasen.

Låsesystemet laves som standard i rustfrit stål, og kan monteres på både kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler og sædeventiler, og vi tilbyder også tilbehør som nøglekabinetter.

Typisk er der krav om låsesystemer ved service af sikkerhedsventiler som sidder i par, og som serviceres under drift. Ligeledes bruges de ved “pig-launching” og “pig-receiving” på gasbehandlingsanlæg og olie-/gasplatforme, ved pumpeopstart og kedelnedbløsningssystemer i diverse industrier, samt på tankanlæg ved påfyldning af tankvogne, hvor man eliminerer risikoen der er for at tankbilen kører med påfyldningsslangen siddende på vognen.

Kontakt ProMetal for yderligere information om, hvordan vi ved hjælp af et ventillåsesystem sikrer jeres installation mod fejlbetjening.

Læs mere om vores forskellige ventiler her:

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods