KONTRAVENTILER

ProMetal leverer kontraventiler i flere forskellige designs.
Duo check designet, der som oftest bruges til olie- og gasindustrien, og swing check designet, der primært benyttes af procesindustrien. Samtidig leverer vi nozzle check ventiler, som er en “non slam”-ventil der har en længere levetid end de to ovennævnte designs – den støjer ikke, er mere driftssikker, og hindrer enhver form for tilbageløb eller vandhammer (tilbageslag).

Generelt anvendes kontraventiler i rørledninger, hvor der kræves at mediet, enten gas eller en væske, kun løber i én retning. I nogle tilfælde kan kontraventilen dog også anvendes til sikring mod brud på rørledninger og udløb af større væskemængder.

Installeres en kontraventil i forbindelse med et pumpeanlæg, vil dens primære funktion være at forhindre tilbagestrømning gennem pumpen med risiko for forurening eller blanding af medier, at forhindre tømning af ledninger og lignende eller at forhindre et baglænsløb af pumpemotorer. Ideelt set lukker kontraventilen når væskestrømningen er lig nul gennem ventilen. Dette sker i nozzle check-designet.

Krav om sikring af vandinstallationer

I dag er det et krav at industrivirksomheder sikrer sine vandinstallationer med kontraventiler. I hvor stor en grad der skal sikres, afhænger af risikoen for forurening.

Billedet her er en grafisk illustration af en kontraventil set indefra

Design:

  • Duo check valve
  • Nozzle check valve
  • Compac-Noz valve
  • Swing check valves

De nævnte designs har alle fordele og ulemper, og vi kan hjælpe jer med at vælge præcis hvilket design som passer til jeres applikation. De varierer i pris, vægt, indbygningslængde, vedligeholdelse og driftssikkerhed. I sidste ende virker de forskellige designs på samme måde ved at væsken eller gassen løber ind på indgangssiden af ventilen og ud af udgangen. Skulle der ske et returløb eller trykstød i den modsatte retning, vil kontraventilen lukke af for at modvirke dette.

Afhængigt af applikationen og driftsforholdene kan kontraventiler leveres i forskellige udformninger, materialer og mange typer af tilslutninger.

Er I stadig I tvivl om, hvilken ventil I skal anvende til jeres applikation? Kontakt ProMetal, hvis du ønsker yderligere informationer eller vejledning til at træffe det rigtige valg.

Billedet viser en EG 300 Duo kontraventil

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods