PILOTSTYREDE SIKKERHEDSVENTILER

Pilotstyrede sikkerhedsventiler kendetegnes ved at de åbner modulerende – dvs. de åbner i en glidende bevægelse og lukker langsomt det tryk ud som er for meget. Det betyder at de kan bruges når drifttrykket ligger tæt på settrykket. Pilotstyrede sikkerhedsventiler vil som regel begynde at åbne 2-3 % før settrykket og ligeledes lukke inden for 2 % efter at systemet igen har nået settrykket.
Pilotventilerne styres ved hjælp af en pilot (en lille fjederstyret sikkerhedsventil.)

ProMetal leverer blandt andet Sarasin-RSBD pilotstyrede sikkerhedsventiler. En klar fordel ved disse er, at de er pålidelige og meget tætte, og der er således ingen risiko for produktionstab, og den er ligeledes delvist vedligeholdelsesfri. De kan leveres som justerbare nedblæsningsventiler og med ekstraudstyr så som en magnetventil til styring. Til brug ved damp vil man levere den med en decideret DCM-pilot monteret på.

Billedet viser en pink pilotstyret sikkerhedsventil

De pilotstyrede sikkerhedsventiler kan leveres med forskelligt ekstraudstyr:

Udstyr til forsinkelse for tilbagestrømning forhindrer uventet retur flow som kan opstå gennem pilotstyrede sikkerhedsventiler, når udstødningen af piloten er forbundet til udløbsflangen. I sådanne tilfælde kan nedstrømstryk (modtryk) nogle gange være større end differenstrykket. Det kan forekomme af mange grunde. En af dem kan være når flere ventiler er tilsluttet den samme blok. Samtidig forhindres uventet vakuum i opstrømspiloten (dvs. ved opstart).

En manuel udluftningsventil tillader at den pilotstyrede sikkerhedsventil åbnes og således afhjælper trykket på systemet manuelt. Den manuelle udluftningsventil er sat på linjen mellem piloten og hovedventilen.

En felttestforbindelse (Field  test equipment) er en test af settrykket og funktionen af ventilen under normal drift af den beskyttede enhed.

Pilotløftegrej og ”Remote Unloader” (Remote Opening) tillader åbning af ventilen fra et kontrolrum uanset udstyrets trykniveau.

Dual Filter og Dual Pilot bruges til at lette vedligeholdelsen og forbedre produktionen.

En trykdifferentialeafbryder registrerer at hovedventilen åbner og sender et signal (pneumatisk eller elektrisk) til kontrolrummet.

Vi er agent for Weir.

Læs mere om Sarasin-RSBD pilot- og fjederstyrede sikkerhedsventiler her.

Læs også om vores fjederstyrede sikkerhedsventiler her.

Kontakt ProMetal for yderligere information om pilotstyrede sikkerhedsventiler.

Billedet viser en blå pilotstyret sikkerhedsventil

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods