Hvorfor bruge sikkerhedsventiler?

Det er vigtigt at bruge en sikkerhedsventil i et tryk bærende system for at forhindre, at systemet overtrykkes. Hvis trykket i et system overstiger det maksimalt tilladte tryk, kan det få systemet til at svigte, hvilket kan resultere i skader på udstyr, personskade og miljøskader.

Sikkerhedsventiler er designet til automatisk at åbne og frigive tryk, når systemet overstiger et forudbestemt trykniveau. Dette gør det muligt at fjerne overskydende tryk.

Forskellige typer af sikkerhedsventiler

  1. Spring-loaded safety valves: Disse ventiler bruger en fjeder til at holde ventilen lukket. Når trykket i systemet overstiger et vist niveau, komprimeres fjederen, og ventilen åbner for at frigive overtrykket.
  2. Pilot-operated safety valves: Disse ventiler bruger en lille hjælpeventil, kaldet en pilotventil, til at åbne hovedsikkerhedsventilen. Pilotventilen åbnes af trykket i systemet, hvilket tillader hovedsikkerhedsventilen at åbne og frigive overtrykket.
  3. Rupture disks: Disse er tynde skiver, der er installeret i et tryksystem. Når trykket i systemet overstiger et vist niveau, brister skiven og tillader trykket at blive frigivet. Det skal bemærkes at de således kun kan bruges én gang og de herefter skal skiftes.
  4. Pressure relief valves: Disse ventiler ligner fjederbelastede sikkerhedsventiler, men de bruger et vægtet håndtag i stedet for en fjeder til at holde ventilen lukket. Når trykket i systemet overstiger et vist niveau, løftes vægten, og ventilen åbner for at udløse overtrykket.

Samlet set vil den type sikkerhedsventil, der er bedst egnet til en bestemt anvendelse, afhænge af de specifikke krav til det pågældende system, herunder det maksimalt tilladte tryk og typen af ​​væske, der håndteres, hyppigheden af hvornår set trykket nås, og sidst men ikke mindst hvor stor afstand der er imellem drift tryk og set tryk.

Fordelen ved at vælge en pilotstyret sikkerhedsventil

pilotbetjente sikkerhedsventiler

Pilotstyrede sikkerhedsventiler bruges ofte i procesapplikationer, fordi de har flere fordele end andre typer sikkerhedsventiler.

En af de vigtigste fordele ved pilotbetjente sikkerhedsventiler er deres evne til at give et mere præcist niveau af trykregulering. Pilotventilen gør det muligt at åbne hovedsikkerhedsventilen gradvist, hvilket muliggør en mere gradvis frigivelse af trykket. Dette kan være med til at forhindre pludselige trykstigninger, som kan forårsage skader på udstyr og andre dele af systemet.

En anden fordel ved pilotbetjente sikkerhedsventiler er deres evne til at håndtere højt tryk. Fordi pilotventilen åbnes af trykket i systemet, kan hovedsikkerhedsventilen designes til at håndtere meget højere tryk end en fjederbelastet sikkerhedsventil. Dette gør dem velegnede til brug i højtrykssystemer.

Derudover er pilotbetjente sikkerhedsventiler ofte mere pålidelige end andre typer sikkerhedsventiler. Pilotventilen kan designes til at åbne og lukke jævnt og konsekvent, hvilket kan hjælpe med at forhindre, at den sidder fast. Dette kan være med til at sikre, at sikkerhedsventilen altid er klar til at åbne og udløse tryk, når det er nødvendigt.

Generelt er pilotbetjente sikkerhedsventiler et effektivt og pålideligt valg til mange procesapplikationer. De kan give et mere præcist niveau af trykkontrol, håndtere højt tryk og tilbyde forbedret pålidelighed sammenlignet med andre typer sikkerhedsventiler.

Ulemper ved at vælge en pilotstyret sikkerhedsventil

En potentiel ulempe ved at bruge pilotbetjente sikkerhedsventiler er, at de kan være mere komplekse og dyrere end andre typer sikkerhedsventiler. Fordi de bruger en lille hjælpeventil, kaldet en pilotventil, til at åbne hovedsikkerhedsventilen, kræver de flere dele og har et mere komplekst design. Dette kan gøre dem sværere at fremstille og dyrere at reparere.

En anden potentiel ulempe ved pilotbetjente sikkerhedsventiler er, at de kan reagere mindre end andre typer sikkerhedsventiler. Fordi pilotventilen skal åbnes, før hovedsikkerhedsventilen kan åbne, er der en forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor trykket i systemet overstiger det maksimalt tilladte tryk, og det tidspunkt, hvor sikkerhedsventilen begynder at afgive tryk. Dette kan være et problem i applikationer, hvor en hurtig reaktion er nødvendig for at forhindre skader på systemet. – Omvendt kan det være en fordel hvis det medie som udluftes /lukkes ud er ”kostbart”.

Samlet set, mens pilotbetjente sikkerhedsventiler tilbyder nogle fordele, har de også nogle ulemper, som bør overvejes, når man beslutter, om de skal bruges i en bestemt applikation.

Er du i tvivl og har brug for rådgivning kontakt da ProMetal

Call Now Button
ProMetal A/S - Ventiler og emner i smede- og støbegods